Inleiding

Het pakket van de gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in Stein uit een 6-tal heffingen. Deze worden gelegitimeerd door verordeningen die de raad elk jaar vaststelt.

De lokale heffingen worden ingedeeld in twee categorieën:

  • Belastingen: Deze worden door de overheid dwangmatig opgelegd. Voor de belastingbetaler staat hier geen individuele aanwijsbare prestatie tegenover. Belastingplichtigen hebben feitelijk geen keuzemogelijkheid.
  • Heffingen: Dit zijn betalingen aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. De heffingen zijn gebaseerd op het profijtbeginsel. Iemand die van de overheid profiteert, betaalt hiervoor een bijdrage.