Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling:

“Stein investeert in kwaliteit van wonen en voorzieningen”

  Subdoelstelling I  woonmilieus

  “Stein stemt woonmilieus in de gemeente af op de toekomstige samenstelling van de bevolking”

  Subdoelstelling II omgevingskwaliteit

  “Stein versterkt haar omgevingskwaliteit, die bestaat uit groen, water, cultuurhistorie en de openbare ruimte”

  Subdoelstelling III ontwikkeling Chemelotcampus/brainport 2020

  “Stein haakt aan bij de verdere ontwikkeling van de Chemelotcampus als onderdeel van Brainport 2020 en wil  de economische kansen die dit oplevert verzilveren”

  Subdoelstelling IV voorzieningenniveau sturen op kwaliteit

  “Stein gaat haar voorzieningenniveau sturen op kwaliteit en kwantiteit vanuit toekomstige behoefte, economisch en maatschappelijk draagvlak en regionaal aanbod”

  Subdoelstelling V duurzaamheid

  “Stein gaat verkennen hoe duurzame keuzes ruimtelijk en qua energiegebruik gemaakt kunnen worden”

Subdoelstellingen