Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling:

“Stein investeert in het versterken en verbreden van het economisch profiel door een beter gebruik van de toeristisch recreatieve potenties rondom natuur, landschap, cultuur en cultuurhistorie, sport en evenementen”

  Subdoelstelling I  lokale economie:

 “Speerpunten lokale economie: haven en logistiek; behouden en versterken MKB, aansluiten bij Brainport Zuid-Nederland, toeristische trekpleisters en recreatiemogelijkheden”

  Subdoelstelling II vrijetijdseconomie:

 “Vrijetijdseconomie en recreatie en toerisme als nieuwe economische motor”

  Subdoelstelling III Bezoek aan Stein:

 “Bevorderen bezoek aan Stein”

  Subdoelstelling IV Economische slagkracht:

 “Vergroten van economische slagkracht en ondernemende en faciliterende gemeente”

Subdoelstellingen