Vergelijking regionaal

In onderstaande tabel zijn de gegevens over de woonlasten 2017 van de 4 gemeenten van de Westelijke Mijnstreek opgenomen. De cijfers zijn afkomstig uit het belastingoverzicht 2017 dat door de provincie Limburg in maart 2017 is gepubliceerd.

Gemiddelde woonlasten van een 4-persoons huishouden met een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde:

Gemeentelijke woonlasten

Stein

Beek

Schinnen

Sittard-Geleen

OZB

Gemiddelde WOZ-waarde

179.432

186.275

188.818

158.526

Tarief eigenaren woningen

0,1690%

0,1506%

0,1616%

0,1858%

Tarief eigenaren niet-woningen

0,3219%

0,3182%

0,2472%

0,4898%

Tarief gebruikers niet-woningen

0,2708%

0,2574%

0,2743%

0,3739%

OZB aanslag eigenaar

303,24

280,53

305,13

294,54

Afvalstoffenheffing

Tarief vastrecht

130,50

78,30

104,00

161,95

Tarief per kg restafval

0,26

0,26

0,26

0,26

Tarief per kg groenafval

0,10

0,10

0,10

0,10

Tarief per lediging

0,80

0,80

0,80

0,80

DIFTAR

86,00

91,95

95,04

81,92

Aanslag afvalstoffenheffing

216,50

170,25

199,04

243,87

Rioolheffing

rioolheffing eigenaar

204,00

232,05

179,50

rioolheffing gebruiker

279,80

Aanslag rioolheffing

204,00

232,05

279,80

179,50

Totale woonlasten

723,74

682,83

783,97

717,91

Gemiddelde woonlasten van een 4-persoons huishouden in een huurwoning

Gemeentelijke woonlasten

Stein

Beek

Schinnen

Sittard-Geleen

Afvalstoffenheffing

Tarief vastrecht

130,50

78,30

104,00

161,95

Tarief per kg restafval

0,26

0,26

0,26

0,26

Tarief per kg groenafval

0,10

0,10

0,10

0,10

Tarief per lediging

0,80

0,80

0,80

0,80

DIFTAR

86,00

91,95

95,04

81,92

Aanslag afvalstoffenheffing

216,50

170,25

199,04

243,87

Rioolheffing

rioolheffing gebruiker

-

-

279,80

-

Aanslag rioolhegffing

-

-

279,80

-

Totale woonlasten

 216,50

170,25

478,84

243,87