Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling:

“Stein investeert in een solidaire, ondernemende en gevarieerde samenleving”

  Subdoelstelling I  Ontmoetingsplekken

  “Ontmoetingsplekken in de kernen behouden en creëren, fysiek en digitaal”

  Subdoelstelling II Jong en oud

  “Jong en oud samen leven”

  Subdoelstelling III Samenwerking

  “Actief eigenaarschap, samenwerking tussen burgers, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partijen”

Subdoelstellingen