Bijlage II Overzicht Formatie

2017

2018

Omschrijving

FTE

Pers.

FTE

Pers.

Griffie

2,00

3

2,00

3

Hoofdafdeling Secretaris

6,80

9

6,80

9

Hoofdafdeling Concerncontrol

4,00

4

5,00

5

Hoofdafdeling Bedrijfsvoering

31,44

34

32,09

32

Hoofdafdeling MRO

36,69

37

37,70

40

Hoofdafdeling W&I

28,51

30

27,32

31

Hoofdafdeling Dienstverlening

28,98

35

28,09

35

Bovenformatief

3,96

5

1,50

2

Raadsleden

21,00

21

21,00

21

College B&W

4,30

5

4,80

6

Totaal Gewezen Wethouders

9,00

9

          9,00

9

Totaal

176,68

192

175,30

193

P-begroting in Euro’s:

Bijgestelde raming 2016

Werkelijk
2016

Bijgestelde raming 2017 na Berap II

Primaire raming
2018

Loonkosten

9.356.855

9.245.476

10.295.770

10.654.686

Inhuur   t.b.v. ambtelijk apparaat

1.413.330

1.340.279

678.872

335.076

Totaal Gemeente Stein.

10.770.185

10.585.755

10.974.642

10.989.762