Incidentele baten en lasten

Incidentele baten                                                                                                 

2018

2019

2020

2021

Programma I: Een samenleving met sociale vitale kernen

Dekking uit reserve sociaal domein:

- Zelfredzaamheid

90

50

- Vrijwilligers/welzijnwerk

30

- Maatregelen voor verschuiving van zwaar naar licht

80

- Inzicht gezondheid

50

- Ontwikkeling sociaal domein

80

10

10

- Normalisatie woonwagenlocaties

194

Algemene dekkingsmiddelen

Dekking uit reserve Krimp:

- Project pilot eigen kracht

70

70

70

- Extra (handhavings)capaciteit KLUS-project

50

- Experimenteerbudget ondersteuning/capaciteit CPO-traject

100

- Experimenteerbudget leegstaande gem. accommodaties

100

Totaal incidentele baten

844

130

80

0

Incidentele Lasten                                                                                                

2018

2019

2020

2021

Programma I: Een samenleving met sociale vitale kernen

Zelfredzaamheid

90

50

Vrijwilligers/welzijnswerk

40

Maatregelen voor verschuiving van zwaar naar licht

80

Inzicht gezondheid

50

Ontwikkeling sociaal domein

80

10

10

Programma II: Een gemeente met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat

Normalisatie woonwagenlocaties

294

Implementatie omgevingswet

30

30

Onderzoek versterking verbinding Oud-Stein

20

Onderzoek carpoolplaats Urmond

50

Verkeerskundig model Businesspark Stein aansluiting A2

50

Extra (handhavings)capaciteit KLUS-project

50

Experimenteerbudget ondersteuning/capaciteit CPO-traject

100

Experimenteerbudget leegstaande gem. accommodaties

100

BOR-plan incl. groenbeheerplan 2018

50

Programma IV: Een dienstverlenende gemeente

Klanttevredenheidsonderzoek

18

18

Programma V: Een samenleving die trots en bewust is van haar eigen kwaliteit

Kosten pilot eigen kracht

70

70

50

Totaal incidentele Lasten

1154

178

60

18