Investeringsplanning 2018-2021

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Vervangen speelvoorzieningen

47

113

154

35

Vervangen armaturen veldverl T hETJEN

0

0

11

0

Vervangen afrastering acco Mergelakker

43

0

0

0

Verv veldafrastering-poortjes t Hetjen

0

26

0

0

Vervangen ballenvangers t Hetjen

10

0

0

0

Vervangen armaturen veldverl Nederheides

0

0

11

0

Vervangen ballenvangers Heuvelstr

40

0

0

0

Vervangen armaturen veldverl Heuvelstr

0

0

11

0

Vervangen masten veldverl B-C t Hetjen

29

0

0

0

Renovatie toplaag sportveld t Hetjen

29

0

0

0

Vervangen masten veldverl Molenpark

12

0

0

0

Vervangen masten veldverl tennis Urmond

20

0

0

0

Vervangen ballenvangers voetb Molenpark

14

0

0

0

Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS

20

0

0

0

Verv mast veldverl B voetbal Havantia

15

0

0

0

Vervangen afrastering IVS

0

33

0

0

Vervangen veldafrastering Urmondia

0

21

0

0

Vervangen kunststoftoplaag Haslou

0

520

0

0

Veldverlichting tennis Urmond

0

0

34

0

Veldverlichting VVUrmond

0

0

23

0

Samenleving met sociale,vitale kernen

278

713

244

35

Planvoorb reconstructie Obbichterstraat

0

20

0

0

Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen

232

0

0

0

Rioolvergroten,afkoppelen Vaartstraat

40

0

0

0

Rioolvergroten,afkoppelen Moutheuvel

140

0

0

0

Afkoppelen kern Maasband

775

0

0

0

Starterslening

100

0

0

0

GGA Urmond Oost (wegen)

1.624

0

0

0

GGA Urmond Oost (riolen)

2.000

0

0

0

Afkoppelen riool Meers

0

50

50

0

Reconstructie Mauritsweg Stein

1.540

0

1.366

0

Reconstructie rotonde ACL

600

0

0

0

Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst

0

0

400

0

LED armaturen openbare verlichting

90

200

200

200

Vervangen boogbrug Veestraat

1.450

0

0

0

GGA Stein centrum wegen

0

50

1.100

0

GGA Stein centrum riool

0

50

1.000

0

Afkoppelen omgeving Odalaan Urmond

165

0

0

0

Upgraden openbaar deel Steinerbos

1.100

0

0

0

Nog te bepalen projecten vervangen riool

300

1.100

0

0

Vervangen lichtmasten

50

50

100

100

Reconstructie Molenweg Zuid

0

600

0

0

Rehabilitatie Nieuwe Postbaan

730

0

0

0

Parkeerplaats Maasband

90

0

0

0

Reconstructie Heidekampweg

1.500

0

0

0

Reconstructie rotonde Veestraat

0

200

200

0

Verkeersmaatr veilige schoolomgeving

200

200

200

200

Fietspad Meers-Stein

595

0

0

0

Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg

0

200

200

0

Herinrichten Mergelakker

75

0

0

0

Aanpassen komgrenzen GOW

60

0

0

0

Aanpassen fietsroutenetwerk

110

400

100

0

Herinrichting Stationsstraat

150

1.400

0

0

Rotonde Steinderweg

150

900

0

0

Reconstructie Jurgenstraat

0

0

150

1.000

Herinrichting Koolweg

0

0

0

150

Rotonde Stadhouderslaan ingang Seinerbos

450

0

0

0

Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei

350

0

0

0

Reconstr Julianastr-Raadhuisstr (riool)

200

0

0

0

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

14.865

5.420

5.066

1.650

Ipads tbv raadsleden

22

0

0

0

Social Intranet

40

0

0

0

Samenleving trots bewust eigen kwaliteit

62

0

0

0

eNIK (Elektronische Ned ID kaart) P.08

0

10

0

0

Telefoontoestellen

0

0

0

100

Vervangen KIA Picanto

15

0

0

0

Burostoelen gemeentehuis ( 7001278)

0

0

0

70

Hardware werkplekken mobiele devices

0

0

240

0

Switches core werkplek

25

0

0

0

Basisreg Lonen, Arbeids en Uitkering P.6

16

0

0

0

Basisregistratie Ondergrond P.67

12

0

0

0

Algemene Dekkingsmiddelen

68

10

240

170

Totaal

15.273

6.143

5.550

1.855