Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling:

 ‘’Stein investeert in een baanbrekende samenwerking in en tussen de kernen én met de regio Westelijke Mijnstreek ”

  Subdoelstelling I Dienstverlening centraal

  “ Stein biedt haar (digitale) dienstverlening dicht bij de burgers aan”

  Subdoelstelling II Regionale samenwerking

  “Stein vergroot haar (digitale) samenwerking op (eu)regionale schaal: op strategisch niveau als onderdeel van Zuid Limburg, op uitvoerend niveau door de samenwerking op Westelijke Mijnstreek niveau te concretiseren”

  Subdoelstelling III actief eigenaarschap

  “Stein stimuleert actief eigenaarschap van burgers en ondernemers bij toekomstige ontwikkelingen in de kernen”

  Subdoelstelling IV Lokale initiatieven ondersteunen

  “Stein stimuleert en ondersteunt lokale initiatieven, die bijdragen aan wat we in de toekomst willen bereiken”

Subdoelstellingen