Bijlage I Bezuinigingen

In onderstaand overzicht zijn de nog te realiseren bezuinigingen weergegeven.

 Nr

Document

Bezuiniging:

2018

2019

2020

2021

1

Kn 2014, Coal.akk'14

Bezuinigingen Accomodaties

-60.700

-68.000

-68.000

-68.000

Coal.akk'14

Totaal Inkoop

-188.000

-188.000

-188.000

-188.000

3

Kn 2014

Verlaging exploitatietekort Steinerbos

0

-100.000

-100.000

-100.000

4

Begroting 2016

Openbare Bibliotheken

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

5

Begroting 2016

Minimabeleid

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

6

Begroting 2016

Schuldhulpverlening

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Totaal:

-428.700

-536.000

-536.000

-536.000