Toeristenbelasting

Doel van de belasting/heffing
De opbrengst van deze belasting is een algemeen dekkingsmiddel. Een deel van de opbrengst wordt aangewend voor de revitalisering van het toerisme en de recreatie.

Wie is belastingplichtig?
Belastingplichtige is die persoon die verblijft (overnacht) in de gemeente Stein zonder in het bevolkingsregister van deze gemeente te zijn opgenomen.

Grondslag van de heffing
Per persoon wordt per overnachting een bedrag geheven.

Tarieven toeristenbelasting:

2017

2018

Tarief per overnachting

1,88

1,92

De verordening op de toeristenbelasting is zodanig aangepast dat kleinschalige recreatie (kamperen bij de boer tot € 10,00 per persoon per nacht) onder de uitsluitingsgronden valt.

Overige informatie
De toeristenbelasting wordt per kwartaal, op aangifte, achteraf opgelegd.