Hondenbelasting

Doel van de belasting/heffing
De opbrengst van de hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Tegenover deze opbrengsten staan geen specifieke uitgaven.

Wie is belastingplichtig?
Deze belasting wordt geheven van de binnen de gemeente wonende houder van één of meerdere honden.

Grondslag van de heffing
De heffing heeft een fiscaal karakter en is gebaseerd op het aantal honden dat door een belastingplichtige wordt gehouden.

Tarieven hondenbelasting:

2017

2018

1e en volgende hond

86,70

88,45

Kennel

359,45

366,65

Overige informatie
De aanslag hondenbelasting wordt gecombineerd met de aanslag gemeentelijke heffingen opgelegd. Vanaf 2009 wordt structureel gecontroleerd op het bezit van een hond in relatie tot de hondenbelasting. De controle vindt verspreid over de gemeente plaats en rouleert jaarlijks waardoor iedere wijk/straat een keer aan de beurt komt.