Totaal lasten en baten

Werk

Begr

Begroting

Meerjarenplanning

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(x € 1.000)

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Samenleving sociale vitale kernen

-20.248

-20.187

20.505

1.120

-19.385

20.114

1.087

-19.027

20.136

1.087

-19.048

19.993

1.087

-18.906

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

-6.627

-5.355

13.839

7.311

-6.528

13.359

7.343

-6.016

13.641

7.375

-6.266

13.823

7.383

-6.439

Bereikbare en bedrijvige gemeente

-8.649

-7.947

12.103

4.809

-7.295

11.508

4.811

-6.697

11.518

4.813

-6.705

11.521

4.814

-6.707

Dienstverlenende gemeente

-1.343

-1.088

1.624

803

-821

1.602

667

-935

1.516

674

-842

1.499

662

-837

Trots en bewust van haar eigen kwaliteit

-4.977

-1.393

1.452

101

-1.351

1.424

101

-1.323

1.411

101

-1.311

1.361

53

-1.308

Lokale heffingen

5.363

5.505

0

5.615

5.615

0

5.728

5.728

0

5.841

5.841

0

5.957

5.957

Algemene uitkeringen

35.328

33.424

0

34.155

34.155

0

34.298

34.298

0

34.478

34.478

0

34.743

34.743

Dividend

622

318

20

340

320

20

340

320

20

340

320

20

340

320

Saldo financieringsfunctie

252

0

239

239

0

241

241

0

241

241

0

241

241

0

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.414

1.020

1.113

1.330

217

1.187

1.275

88

1.342

1.230

-112

1.473

1.168

-306

Algemene dekkingsmiddelen

42.978

40.267

1.372

41.680

40.308

1.448

41.882

40.434

1.602

42.130

40.527

1.734

42.448

40.714

Onvoorzien

0

-98

134

0

-134

134

0

-134

134

0

-134

134

0

-134

Overhead

0

-7.483

7.072

0

-7.072

7.025

0

-7.025

7.027

0

-7.027

7.036

0

-7.036

Saldo van baten en lasten

1.135

-3.285

58.101

55.822

-2.279

56.615

55.891

-724

56.985

56.180

-805

57.100

56.448

-653

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

Samenleving sociale vitale kernen

-2.336

2.202

1.866

2.998

1.131

1.806

2.348

543

1.908

2.561

653

1.930

2.556

626

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

-743

-885

155

345

189

0

82

82

0

17

17

0

17

17

Bereikbare en bedrijvige gemeente

10

40

0

75

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dienstverlenende gemeente

76

76

0

76

76

0

76

76

0

76

76

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

1.564

2.181

48

886

838

48

341

294

48

282

234

0

146

146

Mutaties reserves

-1.429

3.613

2.070

4.379

2.309

1.854

2.847

994

1.956

2.936

980

1.930

2.718

789

Resultaat

-294

328

60.171

60.201

31

58.468

58.738

270

58.941

-59.115

174

59.030

59.166

136