Relatie verbonden partij met realisatie programma

Verbonden partij

Samenwerkingsvorm

Wat is de bijdrage aan dit programma?

Bank Nederlandse Gemeenten

Private onderneming

Het genereren van extra inkomsten voor de gemeente uit eventueel verkregen dividend.

Enexis

Private onderneming

Het genereren van extra inkomsten voor de gemeente uit eventueel verkregen dividend.